"จุรินทร์" สั่งติดตามต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแก้ปัญหาโรคใบด่าง

2022-03-12 11:41:52

"จุรินทร์" สั่งติดตามต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแก้ปัญหาโรคใบด่าง

Advertisement


"จุรินทร์" สั่ง ก.เกษตร-พาณิชย์ ติดตามต่อเนื่อง หลังให้โคราชสำรวจปริมาณต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพื่อแก้ปัญหาโรคใบด่าง

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากรายงานผลการสำรวจปริมาณต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด จากนายวิเชียร จันทรโณไทย  ผวจ.นครราชสีมา หลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ประชุมร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2564 ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจุรินทร์ เป็นประธานนั้น


นางมัลลิกา กล่าวว่า ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายจุรินทร์และดำเนินการสำรวจท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด คืบหน้า คือ 1.ได้จัดทำประกาศ จ.นครราชสีมา เรื่อง การสำรวจปริมาณต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพื่อรับสมัครเป็นผู้มีความประสงค์จำหน่ายต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด และนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใน จ.นครราชสีมาได้รับทราบ 2.จากผลการสำรวจพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ จ.นครราชสีมายังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ เนื่องจากมีการคัดเลือกต้นพันธุ์ไว้ปลูกเองซึ่งได้ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และตรวจประเมินแปลง เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง 3.จ.นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯว่ามีแหล่งพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ในประเทศรวม 54 แห่ง ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่ทราบแล้ว ประกอบด้วย 1)แหล่งพันธุ์ มันสำปะหลังสะอาดในพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน 46 แห่ง 2)ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 5 แห่ง 3)ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จำนวน 3 แห่ง

"ถือเป็นความคืบหน้าจากข้อสั่งการที่นายจุรินทร์เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เพราะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทยและสมควรอย่างยิ่งที่เกษตรกรจะได้เชื้อแป้งที่ดี เพื่อเป็นคุณภาพในการส่งออกและทำรายได้ให้กับเกษตรกร เรื่องนี้นายจุรินทร์ได้ขอให้ทาง ผวจ.นครราชสีมาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ติดตามต่อเนื่อง ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้รับสมัครผู้มีความประสงค์จำหน่ายต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใน จ.นครราชสีมารับทราบทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบด่างซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับเกษตรกรและรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาตลอดมา อย่างไรก็ตาม จ.นครราชสีมาเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ โดยรวมทั้งประเทศมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ประกันรายได้ที่ราคา 2.50 บาท/กก. ระยะนี้ที่ผ่านมาราคาทะลุและอยู่ระหว่างราคา 2.45-2.65 บาท/กก. ณ เชื้อแป้ง 25% โดยเกษตรกรมันสำปะหลังทั้งประเทศมี 5.24 แสนครัวเรือน จ.นครราชสีมาปลูกมากที่สุด มีเกษตรกรจำนวน 84,100 ครัวเรือน รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี ชัยภูมิ กำแพงเพชร และอุดรธานี" นางมัลลิกา กล่าว