กทม.เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

2022-03-11 13:03:37

กทม.เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

Advertisement

"อัศวิน"เผย กทม.เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งคือการไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 หรือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์-หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 เสี่ยงโคม่า และแนะนำให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ รวมทั้งหญิงหลังคลอดและอยู่ระหว่างให้นมบุตรที่ทำการฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ BFC รพ. หรือคลินิกฝากครรภ์ประจำ รพ. สำหรับความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วจำนวนทั้งสิ้น 33,600 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 65) แบ่งเป็น เข็มที่ 1 ร้อยละ 33.13 เข็มที่ 2 ร้อยละ 29.65 เข็มที่ 3 ร้อยละ 22.01 และเข็มที่ 4 ร้อยละ 5.96

นอกจากนี้สำนักการแพทย์ยังได้ติดตามดูแลและให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและระหว่างให้นมบุตรที่ทำการฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหญิงตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปและมีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากมีความเสี่ยงโรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า และรณรงค์ให้คนในครอบครัวฉีดวัคซีนด้วยเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งเน้นป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อสามารถตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit พร้อมเน้นย้ำให้หญิงตั้งครรภ์ กลุ่ม 608 และ ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถรับบริการวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ได้จากเจ้าหน้าที่ชุด CCRT ของสำนักอนามัย และหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกบริเวณใกล้บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทาง และสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานในโรงพยาบาล