กมธ.ชงค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพบรรจุในข้อบังคับพรรค

2022-03-11 06:00:16

กมธ.ชงค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพบรรจุในข้อบังคับพรรค

Advertisement

กมธ.ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองเสนอค่าสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ 2,000 บาทไปบรรจุไว้ในข้อบังคับพรรค เหตุอัตราสูง หวั่นกระทบภารกิจ หาสมาชิกพรรค แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.  ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ….. แถลงผลการประชุม กมธ. ว่า ในส่วนของชื่อร่างฯ มาตรา 1 และมาตรา2 ไม่มีการแก้ไข แต่แก้ไขมาตรา 2/1 เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง กมธ.ส่วนใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป และคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา9 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 60 กำหนดไว้ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ รอบด้าน ว่าควรกำหนดไว้เพียงใด โดยจะต้องพิจารณา มาตรา96 และมาตรา98 ของรัฐธรรมนูญปี60ประกอบด้วย ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ กมธ.และทีมงาน ไปพิจารณาในประเด็นนี้ แล้วนำกลับมาเสนอต่อ กมธ.

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรา3 เกี่ยวกับค่าบำรุงพรรคการเมือ ที่เรียกเก็บจากสมาชิกพรรคการเมือง โดยกมธ.ฯ ส่วนหนึ่งเห็นว่า กำหนดจากจำนวนค่าบำรุงไว้ในอนุมาตรา 15 ของมาตรา15 ในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งกรรมาธิการฯ มีความเห็นเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่ง เห็นด้วยให้กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ไม่ควรกำหนดไว้ในร่างพ.ร.ป. ขณะที่กรรมาธิการฯฯ บางส่วนเห็นว่า อาจกำหนดให้พรรคการเมืองพิจารณาเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกหรือไม่ก็ได้ตามดุลยพินิจของพรรคการเมืองนั้นๆ จากเดิมทีค่าสมัครสมาชิกพรรคการเมืองเป็นแบบรายปี จำนวน100บาท และแบบตลอดชีพ จำนวน 2,000 บาท ถือเป็นอัตราที่สูง ซึ่งที่ประชุม กมธ.ยังมีข้อถกเถียงกันว่า ค่าสมัครสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพ เป็นอุปสรรคในการหาสมาชิกพรรคและการทำภารกิจของพรรค จึงเสนอให้เอาไว้ในข้อบังคับพรรค แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงมีการพักการประชุม และจะพิจารณาในประเด็นดังกล่าวในสัปดาห์ต่อไป