ภาค ปชช.ยื่นผู้ว่าฯ กทม.ขอรายละเอียดสัญญาสายสีเขียว

2022-03-10 14:26:24

ภาค ปชช.ยื่นผู้ว่าฯ กทม.ขอรายละเอียดสัญญาสายสีเขียว

Advertisement

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. ขอทราบรายละเอียดสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เมื่อวันที่  10 มี.ค.  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ศูนย์สิทธิผู้บริโภค และชมรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯกทม.  ขอทราบรายละเอียดเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดย กทม. ส่งนางอรกัญญา บุณยมหาศาล  ผอ.ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มารับหนังสือและแจ้งกับ มพบ. และเครือข่ายภาคประชาชนว่า จะเรียนท่านผู้ว่าฯ และรีบดำเนินการตามที่ร้องขอ

ทั้งนี้มพบ. และเครือข่ายภาคประชาชน มีความประสงค์ขอเอกสารและขอทราบรายละเอียดสัญญาระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)  และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลกรณีศึกษา เผยแพร่ให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการได้รับทราบตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นการส่วนรวม เนื่องจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นบริการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับประชาชน และรัฐควรเปิดเผยข้อมูลการทำสัญญาการเดินรถให้กับประชาชนรับทราบ เพราะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำสัญญาข้างต้น หลังจากนี้หากยังไม่ได้รับเอกสารรายละเอียดสัญญา มพบ. และเครือข่ายภาคประชาชนจะตามเรื่องอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 65