"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จชต. 3 เดือน

2022-03-10 12:50:07

"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จชต. 3 เดือน

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จชต.อีก 3 เดือน คงเข้มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนทั้งด้านความมั่นคง โควิด-19

เมื่อ 10 มี.ค.  ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่1/2565 โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการปฎิบัติงานตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วง 20 ธ.ค.64 ถึง 10 ก.พ.65 ซึ่งภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ( จชต.)  มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยดีที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสปรับลดพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เห็นชอบตามข้อเสนอของ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้าในการขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหงโก-ลก ,อ.แว้ง ,อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  อ.ไม้แก่น ,อแม่ลาน จ.ปัตตานี  และ อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 20 มี.ค.ถึง 19 มิ.ย.65 โดยเป็นการขยายระยะเวลา ครั้งที่ 67 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทภ.4  กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้าให้เข้มงวดงานด้านการข่าว และเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน รวมถึงเร่งพิจารณาการปรับลดพื้นที่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจ และให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยงาน ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท จนกระทั่ง สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามลำดับ และได้ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี ซึ่งพล.อ.ประวิตร ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน ต่อไป