"ราเมศ"ไม่เห็นด้วยแนวคิด "เสรี" รับเงินซื้อเสียงจัดเลี้ยงถูก ก.ม.

2022-03-10 12:14:40

 "ราเมศ"ไม่เห็นด้วยแนวคิด "เสรี"  รับเงินซื้อเสียงจัดเลี้ยงถูก ก.ม.

Advertisement

"ราเมศ"ไม่เห็นด้วยแนวคิด "เสรี"  รับเงินซื้อเสียง จัดเลี้ยง ถูกกฎหมาย ลั่นการเมืองสุจริตต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อามิสสินจ้าง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  นำเสนอแนวคิดรับเงินซื้อเสียงไม่ผิดกฎหมาย สามารถจัดมหรสพ และจัดเลี้ยงได้ว่า โดยส่วนตัวรับฟังแนวความคิดที่หลากหลาย แต่โดยหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้ว ที่ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง ป้องกันการใช้เงินมาเป็นปัจจัยในการจูงใจประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง การจูงใจประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยผู้ที่เสนอตัวเป็นผู้แทนราษฏร ต้องจูงใจด้วยความดี ด้วยความตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชน นำเสนอนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ภาคปฏิบัติ ในทางการเมืองสำคัญที่สุด การเมืองที่สุจริต ต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อามิสสินจ้าง เชื่อว่าทุกคนต้องการส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้ดีขึ้นในวันข้างหน้า แม้ใช้เวลานานก็ต้องร่วมกันเริ่มต้นทำ

นายราเมศ กล่าวต่อว่า การจะทำให้การป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง ทำได้หลายกรณี กฎหมายเดิมใช้ได้ดีอยู่แล้ว การป้องปราม องค์กรที่มีหน้าที่ก็ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ส่งสายลับสายสืบไปตรวจไปดู การกันประชาชนเป็นพยานเพื่อจัดการกับนักการเมืองที่ซื้อเสียง มีประสิทธิภาพมากกว่าหากจริงจังในการแก้ปัญหาการซื้อเสียง อีกกรณี การที่จะให้จัดมหรสพ จัดเลี้ยงได้นั้น ทุกอย่างต้องมีเงินมาเป็นปัจจัยนำการเมืองสุจริต ซึ่งผิดหลัก แล้วคนดีที่ตั้งใจอาสาเข้ามาทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองจะทำอย่างไร ความไม่เท่าเทียมจะเกิดขึ้น ฉะนั้นหากให้กระทำการกันอย่างอิสระเสรี ทุกอย่างจะปั่นป่วนไปหมด จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนรับจะไปแจ้ง กกต.

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของพรรค ในมาตรา 73 กฎหมายเลือกตั้ง พรรคได้เพิ่มให้มีการห้ามพรรคการเมืองด้วยในการกระทำผิดใดๆในการจูงใจให้มีการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมาย เพราะครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก็ต้องปรับแก้เพื่อให้มีการกำหนดควบคุมในส่วนของพรรคการเมืองด้วย ในส่วนของ มาตรา 101 ที่ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน ไม่มีการคิดแก้ไขในส่วนนี้เพราะถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พรรคประชาธิปัตย์ยังย้ำจุดยืนการเมืองที่สุจริตคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศในวันข้างหน้า