รพ.จุฬาฯงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย

2022-03-10 10:53:29

รพ.จุฬาฯงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย

Advertisement

รพ.จุฬาลงกรณ์ ปรับลดการให้บริการผู้ป่วยนอก เพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อ "โอมิครอน" ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.-12 เม.ย.65 งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความระบุว่า รพ.จุฬาลงกรณ์ ปรับลดการให้บริการผู้ป่วยนอก เพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอนทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นและการแพร่กระจายเชื้อ  รพ.จุฬาลงกรณ์ จึงขอปรับลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งระบบปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.-12 เม.ย.2565 ดังนี้

-ลดการให้บริการผู้ป่วยนอกลงร้อยละ 50

- งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

-รพ.จุฬาลงกรณ์จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยที่มีนัดทุกท่าน เพื่อให้ได้รับการบริการที่เหมาะสม

-ผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ขอบคุณเพจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย