"พงศกร"โว "กองทุนคนตัวเล็ก" เสียงตอบรับดีเกินคาด

2022-03-10 01:35:57

"พงศกร"โว "กองทุนคนตัวเล็ก" เสียงตอบรับดีเกินคาด

Advertisement

"พงศกร"โว "กองทุนคนตัวเล็ก" เสียงตอบรับดีเกินคาด เชื่อเป็นกุญแจสำคัญแก้หนี้นอกระบบ ทลายอุปสรรคประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อ ใช้สร้างเนื้อสร้างตัว กู้ยามฉุกเฉิน เป็นเครดิตติดตัว พาประเทศฝ่าวิกฤต พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่านับแต่มีการเปิดนโยบายกองทุน เครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กหรือ กองทุนคนตัวเล็กอย่างเป็นทางการไปเมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2565 ตนเองได้ติดตามความคืบหน้า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่าพี่น้องประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี และสร้างความรับรู้ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว พี่น้องประชาชน พร้อมสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยเดินหน้าโครงการ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ผลักดันโครงการกองทุนคนตัวเล็กที่พรรคไทยสร้างไทยได้สร้างขึ้นมา โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ด้วยการมอบนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก เพื่อเป็นทางออก และที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างมีศักดิ์ศรี

นายพงศกร ย้ำว่านโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบ "เครดิตแก่ประชาชน" ที่ยากจนและเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในการทำมาหากิน จนต้องไปพึ่งพิงหนี้นอกระบบ เป็น"เครดิต"ที่รัฐมอบให้ติดตัว สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยกระบวนการสินเชื่อที่แตกต่างจากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไปยึดถือปฏิบัติ

นายพงศกร ระบุด้วยว่าที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฝืดเคือง ถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไตรมาส 3 ของปี 2564 มียอดคงค้างอยู่ที่ 14.35 ล้านล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 90 ของ GDP ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ยังติด “กับดักหนี้” ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ย่อมทำให้ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ และต้องเผชิญกับเศรษฐกิจฝืดเคืองไปอีกนาน ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงได้กำหนด "นโยบายกองทุน เครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กหรือกองทุนคนตัวเล็ก มอบเครดิตประชาชน เพื่อล้างหนี้นอกระบบ" ขึ้นมาซึ่งจะช่วยสร้างพลัง empower และปลดปล่อย liberate คนไทยจากอุปสรรคทางการเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น เงินส่วนนี้จะหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบที่ทำกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือนและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถเริ่มต้นกู้ได้ตั้งแต่ 5,000 บาท และหากรักษาเครดิตได้ดีจะสามารถกู้ได้ถึง 50,000 บาท ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ 6 เดือน ถึง 3 ปี โดยเงินจำนวนนี้ อาจกู้ยืมไปใช้ในยามวิกฤต กู้ยืมไปใช้ในการสร้างเนื้อสร้างตัว หรือเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตน คนที่มีประวัติดี มีวินัยในการชำระหนี้ รักษาเครดิตตามระเบียบที่วางไว้ จะได้รับการพิจารณาให้วงเงินที่สูงขึ้น

"นโยบายกองทุนคนตัวเล็ก มอบเครดิตประชาชน" นี้ พรรคไทยสร้างไทย เชื่อมั่นว่า คนไทยส่วนใหญ่จะใช้เงินกู้อย่างคุ้มค่า และชำระคืนเงินกู้คืนได้ตามกำหนดอย่างแน่นอน เพราะการไม่จ่ายหนี้ที่ตนต้องรับผิดชอบในจำนวนไม่สูงมากเช่นนี้ จะเป็นการทำลายเครดิตและตัดอนาคตของตนเอง ซึ่งสุดท้ายต้องกลับไปพึ่งพา “เงินกู้นอกระบบ” ที่ดอกเบี้ยแสนโหด จนทำให้ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ “ระบบเครดิตประชาชน” จะเป็นสมบัติของคนไทยที่ต้องหวนแหน และรักษาไว้ เพื่อเป็นหลักประกันด้านการเงิน ทั้งในยามฉุกเฉินและการสร้างอนาคตในการทำมาหากินตลอดไป" นายพงศกร กล่าว