"ธณิกานต์"ขอบคุณกรมกิจการสตรีมอบเงินสงเคราะห์หญิงมีรายได้น้อย

2022-03-08 21:03:29

"ธณิกานต์"ขอบคุณกรมกิจการสตรีมอบเงินสงเคราะห์หญิงมีรายได้น้อย

Advertisement

"ธณิกานต์"ขอบคุณกรมกิจการสตรีฯมอบเงินสงเคราะห์หญิงมีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ยกเป็นของขวัญวันสตรีสากล

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต และที่ปรึกษาหัวหน้าภาค กทม. ด้านสิทธิและสวัสดิการสตรี พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ หัวหน้าทีมเขตดุสิต และ นายเอกเมธ กมลวรานนท์ ห้วหน้าทีมเขตบางซื่อ นำตัวแทนผู้นำสตรีชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อและเขตดุสิต เข้าขอบคุณ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ช่วยเหลือดูแลผู้หญิงในชุมชนที่ประสบปัญหาทางสังคมแบบเร่งด่วน ภายใต้โครงการเงินสงเคราะห์หญิงผู้ที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า ปัญหาการระบาดที่ต่อเนื่องของโควิด-19 ประกอบกับสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย เป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของผู้หญิงที่ส่วนใหญ่ทำงาน หาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวแบบเดียวกับผู้ชายส่งผลให้เกิดสภาวะความเครียด จนนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการถูกล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ตลอดจนการบูลลี่รูปแบบต่างๆ นโยบายด้านสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐในการดูแลเยียวยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม


น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า ในเขตบางซื่อและเขตดุสิต มีเครือข่ายผู้นำสตรีที่ทำงานร่วมกันระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง รวบรวมข้อร้องเรียนมายังทีมงาน ส.ส. เพื่อช่วยเร่งประสานกับหน่วยงานฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยผู้หญิงที่ประสบปัญหาในพื้นที่เขตบางซื่อและเขตดุสิต สามารถเข้าถึงรัฐสวัสดิการ ภายใต้โครงการเงินสงเคราะห์หญิงผู้ที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งของกรมกิจการสตรีฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นจำนวนกว่า 100 ราย โดยได้รับความช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท โอนเข้าบัญชีหญิงผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยตรง ตามที่ได้กรอกคำร้องและรับการตรวจสอบจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ กรมกิจการสตรีฯ ที่เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้หญิงไทยทั่วประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านการจัดตั้งโครงการเงินสงเคราะห์หญิงผู้ที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง โดยเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีนี้ นับเป็นของขวัญวันสตรีสากลในเชิงนโยบายที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญ อยากขอบคุณจากใจสำหรับตัวแทนผู้นำสตรีระดับท้องถิ่นในเขตบางซื่อและเขตดุสิต ที่ร่วมกันต่อสู้ผลักดันให้ผู้หญิงในชุมชนเขตบางซื่อและเขตดุสิตที่ลำบากได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากนโยบายของภาครัฐ