โฆษก พปชร. ลุยต่อแก้ปัญหาให้ผู้หญิง

2022-03-08 10:51:24

โฆษก พปชร. ลุยต่อแก้ปัญหาให้ผู้หญิง

Advertisement

"วันสตรีสากล" โฆษก พปชร. ลุยต่อแก้ปัญหาให้ผู้หญิง หลังคลอด พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำคดีเกี่ยวกับเพศสำเร็จ  ผลักดันพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง เพิ่มอัตราพนักงานสอบสวนหญิง 

เมื่อวันที่ 8 มี.คง ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   กล่าวเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค.ว่า พรรคพลังประชารัฐ ได้พยายามผลักดันนโยบาย และกฎหมาย ให้สอดคล้องกับสตรี และความหลายหลายทางเพศ ในมิติต่างๆ ทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพ ค่าแรงของผู้หญิง รวมถึงมิติความปลอดภัย ในส่วนของตนก็ได้ผลักดันกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องไป 2 ฉบับ ซึ่งเสร็จสิ้น ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ไปแล้ว 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. โดยจะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้หญิง และสังคมในภาพรวม หากมีผลบังคับใช้ต่อไป และที่อยู่ในกระบวนการ คือ การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เรื่องเกี่ยวกับคุกคามทางเพศ ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ เรายังมุ่งที่จะผลักดัน นโยบายอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง เช่น ที่จอดรถสำหรับสตรี สวนสาธารณะ การผลักดันเพิ่มอัตราพนักงานสอบสวนหญิง ที่จะมีส่วนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เพราะจะมีความเข้าใจ บริบทของผู้หญิงมากกว่า ลดการกดทับทางเพศ ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม สิ่งเหล่านี้ มาจาก สรีระของผู้หญิง ที่บอบบางกว่า ทำให้บางเรื่องอาจจะต้องได้รับสิทธิ และพึงมีกลไกป้องกันอันตราย เพราะสรีระนั้น เป็นเรื่องของกายภาพ แตกต่างจากทักษะด้านอื่นๆ ที่เราสามารถพัฒนาได้ เช่น ความรู้ความสามารถ