"ศิริราช"ปิดให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน

2022-03-07 10:17:48

"ศิริราช"ปิดให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน

Advertisement

รพ.ศิริราชออกประกาศปิดการให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ. ศิริราช ออกประกาศ รพ. ศิริราช  เรื่อง ขอปิดการให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระบุว่า ตามที่ รพ. ศิริราช  จะมีการปรับปรุงหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีผู้ติดเชื้อและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อมารับบริการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาได้ ทำให้การปรับปรุงเกิดความล่าช้า บัดนี้ถึงเวลาที่โรงพยาบาลต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงพื้นที่แล้ว ในการนี้ รพ. ศิริราช  จึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ณ หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แต่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ของ รพ. ศิริราช  แนะนำให้พบแพทย์ผ่านระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการรับยาทางไปรษณีย์ หากไม่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ของ รพ. ศิริราช  โปรดพิจารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทน  ทั้งนี้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย