นายกฯ ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบการรักษา "เจอ แจก จบ"

2022-03-04 22:56:40

 นายกฯ ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบการรักษา "เจอ แจก จบ"

Advertisement

นายกฯ ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19  "เจอ แจก จบ" รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยและต่างประเทศแม้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่พบอาการรุนแรงน้อยกว่าการระบาดก่อนหน้า โดยขณะนี้อัตราผู้เสียชีวิตในรอบ 7 วัน ประเทศไทยยังมีอัตราต่ำกว่าหลายประเทศ ขณะที่การใช้เตียงในโรงพยาบาลร้อยละ 57 ดังนั้น รัฐบาลจึงมีการปรับการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบการรักษาภายใต้โครงการการขยายบริการ "เจอ แจก จบ" เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือที่อาการไม่รุนแรงมากอย่างทั่วถึง เพราะเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ป่วยนอก ทุกคนจะถูกบันทึกเข้าไปอยู่ระบบบริการ และจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย พร้อมย้ำให้ทุกจังหวัด หน่วยปฏิบัติ และหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบการรักษาและการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ รองรับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มอาการ (เขียว เหลือง แดง) ทั้งในส่วนของ HI และ CI หรือโรงพยาบาล เพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปยังต้องเคร่งครัดในการปฏิบ้ติตามมาตรการด้านสาธารณสุข