เอกอัครราชฑูตจีนชมไทยคุมโควิด-19 ได้ดี

2022-03-04 19:22:22

เอกอัครราชฑูตจีนชมไทยคุมโควิด-19 ได้ดี

Advertisement

เอกอัครราชฑูตจีนชื่นชมประเทศไทยควบคุมโควิด-19 ได้ดี  "ผู้ป่วย - เสียชีวิต"ต่ำ "ชวน" ขอบคุณช่วยเหลือให้วัคซีน 3.3 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr.Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิวัฒน์ มุ่งการดี ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ


นายชวน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ ที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถและเป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่ในปี 2564 จีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 8.1 มูลค่าการค้าระหว่างไทย - จีนยังเติบโตได้ร้อยละ 30 แม้จะอยู่ในสถานการณ์ COVID-19 และยังควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ดี จนสามารถดำเนินการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวสำเร็จลุล่วงและเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ประธานรัฐสภา ได้ขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความช่วยเหลือไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้ไทยจำนวน 3.3 ล้านโดส การอนุญาตให้นักศึกษาไทยกลับไปศึกษาต่อที่จีนเป็นกลุ่มแรก ๆ รวมทั้งการเปิดด่านศุลกากรเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้ฝากความระลึกถึงนายลี่ จ้านซู ประธานสภาประชาชนแห่งชาติและผู้นำจีนอีกหลายท่านด้วย


ด้านนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมไทยที่ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตต่ำ พร้อมกล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตวัคซีนซิโนฟาร์มมีความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งปัจจุบันจีนอยู่ระหว่างการทดลองในขั้นที่ 3 ของการผลิตและพัฒนายาเม็ดรักษาโควิด-19 สำหรับด้านการท่องเที่ยวนั้น จีนกำลังเจรจากับฝ่ายไทยเพื่อแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวสามารถไปมาหาสู่ระหว่างกันได้อีกครั้ง ส่วนสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้น จีนยึดมั่นในกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ โดยสนับสนุนการเจรจาเพื่อสันติภาพของทุกฝ่ายในภูมิภาค พร้อมกล่าวเชิญชวนประธานรัฐสภาร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อโอกาสเอื้ออำนวย