ศาลฎีกาฯพิพากษาจำคุก "วัฒนา" 50 ปี ยึดทรัพย์ 89 ล้าน

2022-03-04 19:05:25

ศาลฎีกาฯพิพากษาจำคุก "วัฒนา"  50 ปี ยึดทรัพย์ 89 ล้าน

Advertisement

ปิดฉากคดีบ้านเอื้ออาทรศาลฎีกาฯพิพากษายืนจำคุก "วัฒนา" 99 ปี แต่ตาม ก.ม.ให้จำคุกสูงสุด 50 ปี พร้อมยึดทรัพย์ 89 ล้าน นำตัวเข้าเรือนจำทันที

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์คดีบ้านเอื้ออาทร ที่มีนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมพวกตกเป็นจำเลย โดยวันนี้ศาลได้พิพากษายืน คือให้จำคุก 99 ปี แต่ตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุดแค่ 50 ปี และแก้คำสั่งยึดทรัพย์สินเป็น 89 ล้านบาท จากนั้นนำตัวนายวัฒนาเข้าเรือนจำทันที

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน ได้อ่านคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำ อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา พร้อมพวกรวม 14 ราย เป็นจำเลยในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91  โดยศาลพิพากษาว่า นายวัฒนา เมืองสุข จำเลยที่ 1 มีความผิดทั้งหมด 11 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 9 ปี รวมทั้งหมด 99 ปี ตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปี  ส่วนจำเลยที่ 4 นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง มีความผิด 11 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 6 ปี รวมทั้งหมด 66 ปี ตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปี จำคุกจำเลยที่ 5 น.ส.รัตนา ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง  เป็นเวลา 20 ปี จำเลยที่ 6 น.ส.กรองทอง พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเวลา 44 ปี จำเลยที่ 7 น.ส.รุ่งเรือง  พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์ฯ เป็นเวลา 32 ปี ปรับจำเลยที่ 8 บริษัท เพรซิเดนท์ ฯ เป็นเงิน 275,000 บาท และจำคุก นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง จำเลยที่ 10 เป็นเวลา 4 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2, 3, 9 และ 11-14