ชาวหัวหิน 2 ตำบลประท้วงทหารให้อพยพออกจากที่ทำกิน

2022-03-04 18:14:59

ชาวหัวหิน 2 ตำบลประท้วงทหารให้อพยพออกจากที่ทำกิน

Advertisement

ชาวหัวหิน 2 ตำบล ประท้วงทหารให้อพยพออกจากที่ทำกินนานกว่า 50 ปี เพื่อทำการฝึกรบเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่หน้าที่ว่าการ อ.หัวหิน นายพันธ์ศักดิ์ เพชรพิทักษ์ชน อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกลุ่มชาวบ้าน จาก ต.บึงนคร ต.หนองพลับ อ.หัวหิน ราว 100 คน รวมตัวกันถือป้ายประท้วงพร้อมยื่นหนังสือถึง นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ถึงความเดือดร้อนจากกรณีที่ทางศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ (ศร.) อ.ปราณบุรี จะใช้พื้นที่เพื่อทำการฝึกรบโดยใช้กระสุนจริง ระเบิดจริง ในพื้นที่ 2 ตำบลดังกล่าว ส่งผลกระทบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและปัจจุบันมีผลกระทบเรื่องรายได้และภาระหนี้สินจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี อส.และ สภ.หัวหิน ดูแลความเรียบร้อย


นายพันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ และกรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่เดือน ธ.ค.64 พร้อมปิดป้ายให้ชาวบ้านอพยพออกนอกพื้นที่และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเร่งด่วน เพื่อฝึกซ้อมรบพื้นที่ทางทหารใน ต.หนองพลับ 1.2 แสนไร่ และจะใช้พื้นที่ซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ระเบิดจริงในหมู่ 1 หมู่ 9 ต.บึงนคร อีกเกือบ 1 หมื่นไร่  โดยชาวบ้านอาศัยมานานกว่า 50 ปี ยืนยันว่าจะไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทหารกระทำการใดที่เป็นการกระทบสิทธิ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน  ชาวบ้านทั้งหมดวิตกว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน มีผลกระทบถึงลูกหลาน 


จากนั้นนายอำเภอหัวหินได้เรียกตัวแทนชาวบ้านเข้าประชุมร่วมกับ พ.อ.อังคาร เอื้อนิธิรัตน์ ตัวแทน ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน นายประยูร ขันแก้ว นายก อบต.บึงนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 9 ต.บึงนคร เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทับซ้อนเขตทหาร และได้ข้อสรุปว่าทางอำเภอจะร่วมกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำการสำรวจบ้าน ประชากร และ พื้นที่ทำกินทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลหลังจากที่ผ่านมาไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและเป็นปัญหามานานหลายปี และหากพื้นที่ตรงไหนเป็นที่ทับซ้อนพื้นที่ทางทหารที่จะต้องใช้ในการฝึกจริงก็จะขอความร่วมมือเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ซึ่งหลังจากสำรวจแล้วก็จะเสนอเรื่องให้ทางศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ เพื่อเสนอยังกระทรวงกลาโหมต่อไป
นายนครินทร์ คีรีเพชร นักวิชาการด้านกฎหมายที่ดิน อดีตเจ้าพนักงานที่ดิน อ.หัวหิน กล่าวว่า จากกรณีชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ต.บึงนคร ต.หนองพลับ อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 50 ปี ได้รับแจ้งจาก ศร. ให้ออกจากพื้นที่ความปลอดภัยทางทหาร ปัญหาดังกล่าวมีวิธีการแก้ไขไม่ซับซ้อน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้ 2 หมู่บ้านอยู่ในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-พม่า ตามแนวทางของโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 โดยกรมที่ดินเป็นผู้จัดการวางผังที่ดิน หากในอนาคตแก้ปัญหาได้ กองทัพบกซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวฝึกซ้อมรบ บางครั้งใช้กระสุนและระเบิดจริงก็สามารถใช้พื้นที่ได้