"อัศวิน"เปิดตัวแอป "หมอ กทม."

2022-03-04 16:53:44

"อัศวิน"เปิดตัวแอป  "หมอ กทม."

Advertisement

"อัศวิน" เปิดตัวแอป  "หมอ กทม." เพิ่มความสะดวกรับบริการใน รพ.สังกัด กทม. 11 แห่ง

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ในโครงการ Smart OPD ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมี นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ในการจัดทำแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน เป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับช่วงแรกนี้จะนำร่องที่โรงพยาบาลกลางและสามารถใช้บริการในแอปพลิเคชันได้บางส่วนก่อน ขณะนี้กำลังเร่งเปิดให้บริการต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้ครบและครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ภายในสิ้นเดือน มี.ค. นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือน เม.ย. 65 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การให้บริการรักษาผ่านระบบโทรเวชกรรม และบริการเจาะเลือดถึงบ้าน เป็นต้น การเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ในโครงการ Smart OPD นับเป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยสามารถใช้บริการด้วยตนเองผ่าน Mobile Application ซึ่งจะช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลาการเข้ารับบริการ และระยะเวลารอคอย อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถแสดงพิกัดจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการให้คำแนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้มาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง

สำหรับแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ให้บริการ อาทิ 1. ตรวจรักษาออนไลน์ ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Tele-medicine) สามารถตรวจรักษา ติดตามอาการตลอดจนได้รับคำแนะนำในการใช้ยาจากแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการสามารถรับยาผ่านไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่ร้านยาใกล้บ้าน 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินกับศูนย์เอราวัณ รับการช่วยเหลือเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพิกัดของผู้ใช้งาน ณ ขณะแจ้งเหตุผ่าน แอปพลิเคชัน เพื่อส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปให้การช่วยเหลือ ดูแลรักษา และนำส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป 3. ตรวจสอบประวัติการรักษา เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลกับระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ทั้งผลวินิจฉัยโรค ประวัติการแพ้ยา/วัคซีน ประวัติรับยา ผลแลป การผ่าตัด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้อย่างสะดวก โดยสามารถเรียกดูข้อมูลการรักษาได้เองโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการรักษา 4. บริการทั่วไป เช่น นัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตรวจสอบจำนวนคิวรอตรวจ การชำระเงิน ตรวจสอบสิทธิ์รักษา ลงทะเบียนตรวจรักษา