นักวิจัยจีนพัฒนา "แอนติบอดี ชนิดสูดดม" ต้านโควิด-19 พันธุ์เดิม-กลายพันธุ์

2022-03-04 14:35:11

นักวิจัยจีนพัฒนา "แอนติบอดี ชนิดสูดดม" ต้านโควิด-19 พันธุ์เดิม-กลายพันธุ์

Advertisement

ปักกิ่ง, 4 มี.ค. (ซินหัว) — คณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เปิดเผยการพัฒนาแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ “แบบสูดดม” ซึ่งสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และหลายเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ ในสัตว์ทดลอง

บทความจากวารสารซิกแนล ทรานส์ดักชัน แอนด์ ทาร์เก็ต เธอราปี (Signal Transduction and Targeted Therapy) ระบุว่าแอนติบอดีข้างต้นที่ใช้ตำแหน่งตัวรับ-ตัวยึดเกาะในโปรตีนหนามของเชื้อไวรัสฯ สามารถต้านโรคโควิด-19 และเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ หลายสายพันธุ์ อาทิ เบตา เดลตา และโอไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล่านักวิจัยจากสถาบันจุลชีววิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ใช้เชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ตั้งต้น และสายพันธุ์เบตา เป็นอิมมูโนเจน (immunogen) หรือสารกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ได้แอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ที่แข็งแกร่ง

ผู้เชี่ยวชาญให้แอนติบอดีกับหนูทดลองทางจมูก และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสฯ มีชีวิตหรือความเสียหายในปอดของหนู ซึ่งบ่งชี้ว่าการรับแอนติบอดีทางจมูกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฯ

คณะนักวิจัยเผยว่าวัตถุที่พวกเขาพัฒนาขึ้นคือแอนติบอดี ชนิดอิมมูโนโกลบูลิน วาย (Immunoglobulin Y) สกัดมาจากไข่แดง ซึ่งมีข้อดีคือต้นทุนต่ำและสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก

ทั้งนี้ แอนติบอดี ชนิดอิมมูโนโกลบูลิน วาย มีศักยภาพเป็นเครื่องมือเสริมทรงประสิทธิภาพสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอยู่เดิม โดยอาจช่วยปิดกั้นเส้นทางการแพร่เชื้อไวรัสฯ ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆ ที่มีโอกาสรับเชื้อ