"บอย - เจี๊ยบ" รับมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 12” สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น

2022-03-04 11:20:39

"บอย - เจี๊ยบ" รับมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 12” สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น

Advertisement

ทำความดีด้วยใจที่แน่วแน่และตั้งมั่นตั้งใจที่ทำด้วยใจในการเป็น “ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งใดมาตอบแทน ขอเพียงแค่ได้ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเมื่อยามใดก็ตามที่เล็งเห็นทุกคนในสังคมได้รับเดือดร้อนเป็นวงกว้าง คู่รักนักสู้ "บอย อนุวัฒน์ - เจี๊ยบ พิจิตตรา" ก็จะยืนมือเพื่อช่วยทันที อย่างในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันระดมความคิดไอเดียทำเช่นไรจึงจะกระจายความช่วยเหลือเป็นวงกว้างและให้เข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดทำรถพุ่มพวง หรือ รถกับข้าวบอยเจี๊ยบ ขึ้นมาเพื่อส่งกำลังใจไปให้ทุกคนถึงหน้าบ้านในรูปแบบอาหาร จนถึง ณ ตอนนี้ทั้งคู่ได้ช่วยเหลือสังคมเป็นระยะเวลา 11 เดือน เกือบ 300 ชุมชนที่เข้าถึงและ ช่วยผู้คนไปนับแสนคนซึ่งการทำดีก็ย่อมมีคนเล็งเห็นคุณค่าน้ำใจที่เปี่ยมล้นในการทำความดีและคุณประโยชน์ต่อสังคม ของ "บอย อนุวัฒน์ - เจี๊ยบ พิจิตตรา" จากโครงการรถกับข้าวบอยเจี๊ยบ หรือ รถพุ่มพวงช่วยชีวิตวิกฤตโควิด19 จึงได้ถูกยกให้คือผู้ที่ได้รับมอบ รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 12 ประจำปี 2563-2564 เพื่อเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น เพื่อสนับสนุนแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมการนำเสนอประเด็นที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ "บอย - เจี๊ยบ" เพื่อเป็นกำลังใจในทำความดีเพื่อต่อสังคมต่อไป