"ตรีนุช" ลุยนราธิวาสสั่ง สพฐ.ดูแล รร.ได้รับผลกระทบ

2022-03-03 22:34:07

"ตรีนุช" ลุยนราธิวาสสั่ง สพฐ.ดูแล รร.ได้รับผลกระทบ

Advertisement

"ตรีนุช" ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สั่ง สพฐ.ดูแลโรงเรียนได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่จ.นราธิวาส น.ส.ตรีนุช เทียนทอง  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจ.นราธิวาส โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษ รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ร่วมด้วย ว่า ตนและ ศธ. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตนได้มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานสถานการณ์ให้ตนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยา และสร้างขวัญกำลังใจ โดยเบื้องต้น สพฐ.ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือ 260,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในจ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายรวม 197 โรงเรียน ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 47,402,787 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ 14,645 คน และครูที่ได้รับผลกระทบอีก 342 คน อีกทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายนพดล มะลิลา ซึ่งเป็นพนักงานราชการของโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ผู้ประสบอุทกภัยที่เสียชีวิตอีกด้วย

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ทีม Fix it Center อาชีวะจิตอาสา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก–ลก จ.นราธิวาส ซึ่งดำเนินการโดยทีมจากวิทยาลัยเทคนิค (วท.) บางนรา วท.ปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก–ลก จ.นราธิวาส ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพ.สุไหงโก–ลก วิทยาลัยเทคนิคยะลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยจุดบริการต่างๆ จะออกให้บริการจัดน้ำดื่ม การปรุงอาหาร มอบให้แก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน และการดำรงชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการร่วมตั้งศูนย์ให้บริการแก่ประชาชน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผลกระทบอุทกภัยแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ความชำนาญด้านงานช่าง มาให้บริการพี่น้องในชุมชนด้วย แสดงให้เห็นถึงความเป็นจิตอาสา ซึ่งทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติ นักศึกษาอาชีวะ ก็จะออกมาช่วยเหลือประชาชนเสมอ