40 คนไทยจากยูเครนถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้

2022-03-03 11:36:37

40 คนไทยจากยูเครนถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้

Advertisement

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เผยวันนี้  40 คนไทยจากยูเครนที่อพยพไปโปแลนด์ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 12.05 น.

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. เพจ  Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland  โพสต์ภาพข้อความระบุว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ขอรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (สถานะวันที่ 2 มี.ค.2565 เวลา 23.30 น.) ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2565 คณะคนไทยที่อพยพออกจากยูเครน ชุดที่ 3 จำนวน 40 คน ได้เดินทางออกจากประเทศโปแลนด์กลับไทยและมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 3 มี"8" 2565 โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 เวลา 12.05 น. (คณะคนไทยชุดที่ 1 จำนวน 58 คน และชุดที่ 2 จำนวน 38 คน ได้เดินทางถึงไทยแล้วในวันนี้)

2. การช่วยเหลือคนไทยอพยพออกจากยูเครนเพิ่มเติม (วันที่ 2 มี.ค. 2565)

2.1 คนไทยจำนวน 43 คนได้เดินทางจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน เมืองลวิฟ (Lviv) เข้าประเทศโปแลนด์และเข้าพักในโรงแรมที่กรุงวอร์ซอเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 4 มี.ค. 2565

2.2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่อพยพออกจากประเทศยูเครน จำนวน 16 คน (จากเมืองวีนีเซีย 15 คน) เดินทางเข้าประเทศโรมาเนียและจัดให้พำนักในโรงแรมที่กรุงบูคาเรสต์เพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 4 มี.ค. 2565

3. สถานการณ์อพยพคนไทยออกจากยูเครน

3.1 ณ ขณะนี้ จากจำนวนคนไทยในยูเครนทั้งหมด 256 คน กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอพยพคนไทยออกจากประเทศยูเครนแล้ว จำนวน 203 คน ทั้งนี้ มีคนไทยอีก 14 คนที่เข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ หรืออยู่กำลังเดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์ในวันที่ 4 มี.ค. 2565 และเดินทางกลับไทยต่อไป

3.2 การการตรวจสอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ คนไทยที่ต้องการอพยพในเมืองต่าง ๆ เช่น กรุงเคียฟ เมืองโอเดซา เมืองคาร์คีฟ สามารถเดินทางออกมาได้หมดแล้ว ยกเว้นคนไทยจำนวน 31 คนที่แสดงความประสงค์จะอยู่ต่อโดยเฉพาะคนไทยที่มีครอบครัวในยูเครน ฯลฯ อย่างไรก็ดี ยังมีคนไทยอีก 8 คน ประกอบด้วย 1 คนในเมืองเซเบโรโดเนส (Severodonetsk) และ 7 คนในเมืองมิกโคลาอีฟ (Mykolayiv) ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เพราะสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวย ทั้งนี้ คนไทยกลุ่มนี้ยังปลอดภัย

ขอบคุณเพจ Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland