"ทนายนิด้า"ชี้สตอรี่ฉี่แล้วตกเรือสร้างภาระให้ตกอยู่ที่ "แตงโม"

2022-03-02 20:25:20

"ทนายนิด้า"ชี้สตอรี่ฉี่แล้วตกเรือสร้างภาระให้ตกอยู่ที่ "แตงโม"

Advertisement

"ทนายนิด้า"ชี้คดี "แตงโม" ตกเรือสตอรี่นี้อาจไม่มีใครต้องรับผิดในโทษใหญ่ จึงต้องสร้างเรื่องการปัสสาวะขึ้นมาเพื่อให้ภาระตกอยู่ที่ "แตงโม"   แต่ศาลอาจปัดตก เพราะเรื่องเดิม เล่าไม่เหมือนเดิม โดยน่าจะมีเป็น 10 เวอร์ชั่นแล้ว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือ "ทนายนิด้า" ทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ ทนายนิด้า ระบุว่า หากข้อเท็จจริงในเคสแตงโม มีว่า แซนนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือแล้วแตงโมเดินมาเกาะขาแซนเอง แล้วนั่งลงปัสสาวะ แล้วตกลงไปตายเอง  คำถามมีว่าใครต้องรับผิดในความตายนี้  ส่วนตัวเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ แซนย่อมไม่ต้องรับผิดในฐานจงใจหรือประมาทที่ทำให้แตงโมถึงแก่ความตาย เพราะแซนไม่ได้มีการกระทำอะไรเลย แซนอยู่ของแซนเฉยๆ แตงโมมาเอง มาถึงแล้วนั่งลงฉี่เลยตามที่แซนเล่า แล้วลื่นหรือสะดุดตกลงไปตาย  ผู้โดยสารเรือคนอื่นก็ย่อมไม่ต้องรับผิดด้วยก็เพราะว่าไม่ได้มีใครทำอะไร

ต่อมาคนขับเรือ ให้เหตุผลว่าในขณะนั้นกำลังขับเรืออยู่ มุ่งมองไปด้านหน้า ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแตงโมเดินมาฉี่ จึงไม่มีโอกาสที่จะทันห้ามปราม อาจพอมีเหตุผลให้ศาลรับฟังว่าคนขับเรือก็ไม่สามารถทำดีได้กว่านั้นในภาวะเช่นนั้น และต่อให้ใส่เสื้อชูชีพแตงโมก็ยังต้องตายอยู่ดีในเหตุการณ์ตกเรือครั้งนั้น 

มีลุ้นว่าสตอรี่นี้อาจไม่มีใครต้องรับผิดในโทษใหญ่เลย นี่อาจเป็นเหตุผลที่เมคเซนส์ที่สุดให้ทุกคนต่างพ้องต้องกันว่า ต้องสร้างเรื่องการปัสสาวะขึ้นมาเพื่อให้ภาระตกอยู่แก่ตัวแตงโม อย่างไรก็ตาม สตอรี่เรื่องฉี่เห็นว่าศาลอาจปัดตก เพราะเรื่องเดิม เล่าไม่เหมือนเดิม โดยน่าจะมีเป็น 10 เวอร์ชั่นแล้วค่ะ

ทนายนิด้า ระบุด้วยว่า โดยปกติถ้ามีความตายผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ประกันส่วนใหญ่มักจะยังไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์จนกว่าจะสรุปได้ว่าความตายนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆ ในกรณีที่ทำประกันอุบัติเหตุไว้ ส่วนเรื่องจะไปขอเพิกการทำประกันอะไรนั่น ถ้าตอนมีชีวิตอยู่ ผู้ตายมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้ถูกกลฉ้อฉลหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ก็ไม่มีเหตุไปเพิกถอนอะไร


ขอบคุณเพจ ทนายนิด้า