กรมสุขภาพจิตแนะรับข้อมูลข่าว "แตงโม"

2022-03-02 16:34:01

กรมสุขภาพจิตแนะรับข้อมูลข่าว "แตงโม"

Advertisement

อธิบดีกรมสุขภาพจิตแนะรับข้อมูลข่าว "แตงโม" อย่างเป็นกลาง เรียนรู้จากการสูญเสียโดยใช้หลัก 2 ไม่ 1 เตือน เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจแก่ครอบครัวและสังคม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ท่ามกลางความเศร้าโศกจากการเสียชีวิตของคุณแตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงชื่อดัง จากเหตุการณ์พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นข่าวครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นกระแสสังคมที่สื่อทุกแขนงต้องการที่จะเผยแพร่ข่าวสารของนักแสดงสาว ประวัติของคนใกล้ชิด ครอบครัวรวมไปถึงประวัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง จนอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างคาดไม่ถึง แม้สื่อมวลชนจะมีเจตนาดีในการทำงานที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารในหลายๆ แง่มุม ซึ่งในบางประเด็นอาจจะทำให้เกิดการตีตราและ ตกเป็นจำเลยโดยที่การดำเนินการยังอยู่ในระบบยุติธรรม

พญ.อัมพร กล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิต อยากให้สังคมได้เรียนรู้จากการสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้ เพราะยังมีประเด็นที่สังคมยังมองข้าม เช่น ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางน้ำ การจัดการกับเรือที่ใช้ความเร็วสูง การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการขับขี่และโดยสารเรือ จึงขอความร่วมมือสื่อและสังคมช่วยกันใช้หลัก “2 ไม่ 1 เตือน”  คือ 2 ไม่ ได้แก่ 1. ไม่ผลิต 2. ไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ และ 1 เตือน คือ เตือนภัยและช่วยกันสะท้อนความผิดปกติเหล่านี้จากเหตุการณ์เพื่อเป็นบทเรียน และขอเน้นย้ำกับประชาชนว่า การพาตัวเองเข้าไปในเนื้อข่าวตลอดเวลา ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งที่มองแง่บวกหรือลบ ทำให้เกิดความสับสน เกิดความวิตกกังวลต่อเนื่อง บางรายอาจถึงขั้นเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตขอให้การจากไปของคุณแตงโมไม่เป็นเพียงข่าวสารที่สะเทือนใจเรื่องหนึ่ง แต่เป็นบทเรียนที่สังคมต้องเรียนรู้ปัญหาทั้งในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง และความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจราจรทางน้ำ และที่สำคัญขอสื่อเผยแพร่ข่าวสารอย่างประนีประนอมใช้ถ้อยคำและเนื้อหาเพื่อให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพราะที่สุดแล้วย่อมไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อย่างแน่นอน