38 คนไทยจากยูเครนถึงสุวรรณภูมิแล้ว

2022-03-02 12:02:31

38 คนไทยจากยูเครนถึงสุวรรณภูมิแล้ว

Advertisement

การบินไทยรับคนไทยจากยูเครนชุดแรก 38 คนกลับบ้าน ถึงสุวรรณภูมิแล้ว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ระบุว่า  ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้รับความไว้วางใจในสถานการณ์ฉุกเฉินจากรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ให้ปฏิบัติภารกิจนำคนไทยที่อพยพจากประเทศยูเครน เดินทางกลับประเทศไทยเป็นชุดแรก จำนวน 38 คน ซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดออกเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงบูคาเรสต์ไปยังแฟรงก์เฟิร์ต จากนั้นเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 13.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 06.25 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากยูเครนกลับสู่ประเทศไทยในเที่ยวบินต่อไป