รพ.ราชวิถีเผยอาการ "น้องอุ้ม" ฟื้นตัวดีขึ้น

2022-03-01 21:52:52

รพ.ราชวิถีเผยอาการ "น้องอุ้ม" ฟื้นตัวดีขึ้น

Advertisement

รพ.ราชวิถีเผยอาการ "น้องอุ้ม" ฟื้นตัวดีขึ้น สามารถลืมตา กระพริบตาได้เอง  แขนทั้ง 2 ข้างมีแรงขยับตามแนวราบ  เตรียมให้ผู้ป่วยนั่งข้างเตียง ขึ้นรถเข็น

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. รพ.ราชวิถี  ออกประกาศฉบับที่ 8  รายงานความคืบหน้าอาการ "น้องอุ้ม" พยาบาล รพ.อุ้มผาง ว่า ผู้ป่วยมีอาการคงที่ อาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ สามารถลืมตาได้เองดีขึ้น กระพริบตาเองได้ แต่ยังไม่ทำตามคำสั่ง แขนทั้งสองข้างมีแรงขยับตามแนวราบ มีนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ และลดอาการข้อต่อยึดติดรองรับการฟื้นตัวที่ดีของผู้ป่วยในอนาคต โดยแพทย์ได้จัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้ผู้ป่วยนั่งข้างเตียง และขึ้นรถเข็น ตามลำดับ ทั้งนี้ แพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แต่ยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยจะมีการประเมินอาการทางสมอง และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับต่อไป