ดีเซลขึ้นราคา 60 สตางค์ต่อลิตร

2022-03-01 17:14:21

ดีเซลขึ้นราคา 60 สตางค์ต่อลิตร

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตรมีผลตี 5 วันที่ 2 มี.ค. เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 1 มี.ค.  ปตท. และบางจาก แจ้งว่า น้ำมันในกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินราคาคงเดิม   มีผลวันที่ 2 มี.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  เป็นต้นไป