กมธ.กฎหมายลูกถกสัปดาห์ละ 2 วัน

2022-03-01 14:11:59

กมธ.กฎหมายลูกถกสัปดาห์ละ 2 วัน

Advertisement

โฆษก กมธ.วิสามัญกฎหมายลูก 2 ฉบับ เผยวางกรอบทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน เชื่อพิจารณาเสร็จทันช่วงปิดสมัยประชุมนี้

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่รัฐสภา นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ฉบับที่…) พ.ศ. … และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แถลงภายหลังการประชุมนัดแรกถึงกรอบการทำงาน ว่า คณะกรรมาธิการฯจะประชุมให้เสร็จสิ้นภายในช่วงปิดสมัยประชุม และเมื่อเปิดประชุมสมัยหน้าในเดือน พ.ค. จะได้นำร่างที่พิจารณาเสร็จแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯจะประชุมทุกวันพุธ เวลา 10.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 น.โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะพิจารณาแบบคู่ขนานกัน และหากมีการแปรญัตติมาก หรือมีข้อถกเถียง อาจจะพิจารณาเพิ่มวันประชุม เพื่อให้การพิจารณาเสร็จทันช่วงปิดสมัยประชุม