กทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เด็ก 5-11 ขวบวันแรก

2022-03-01 00:30:01

กทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เด็ก 5-11 ขวบวันแรก

Advertisement

กทม.เดินหน้าให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็กอายุ 5-11  ปีวันแรก

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 5-11 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกทม. สำนักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการศึกษา ร่วมกับสำนักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักการแพทย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเจ็บป่วยหากเกิดการติดเชื้อในเด็ก โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน มุ่งเน้นความเหมาะสมในพื้นที่ และให้ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้นักเรียนได้รับวัคซีน สามารถเลือกชนิดของวัคซีน ได้ 3 สูตร คือ วัคซีนสูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์ วัคซีนสูตรซิโนแวค-ซิโนแวค และวัคซีนสูตรซิโนแวค-ไฟเซอร์

โดยในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีน แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี สูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์ ณ จุดฉีดโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง เข้ารับวัคซีน ได้แก่ รร.สายไหม รร.วัดหนองใหญ่ รร.วัดเกาะสุวรรณาราม รร.ซอยแอนเนกซ์ รร.วัดราษฎร์นิยมธรรม รร.ประชานุกูล รร.ออเงินฯ รร.พรพระร่วงฯ และรร.ฤทธิยะวรรณาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 843 คน

จากการสำรวจข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มอายุ 5-11 ปี ปัจจุบัน ที่อยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 431 โรงเรียน พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 183,553 คน และมีผู้ปกครองแจ้งประสงค์ให้นักเรียนรับวัคซีน จำนวน 125,165 คน แบ่งเป็น วัคซีนสูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์ จำนวน 122,130 คน วัคซีนสูตรซิโนแวค-ซิโนแวค จำนวน 1,437 คน และวัคซีนสูตรซิโนแวค-ไฟเซอร์ จำนวน 1,598 คน ในระยะแรกจะดำเนินการฉีดวัคซีนในระดับชั้นป.4-6 จำนวน 54,064 คน โดยเป็นผู้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนสูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์ ซึ่งใช้พื้นที่โรงเรียน (School-based) เป็นสถานที่ให้บริการวัคซีน หรือสถานที่อื่นตามเหมาะสม สำหรับนักเรียนที่เลือกรับวัคซีนสูตรอื่นจะดำเนินการจัดฉีดในระยะต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-13 มี.ค.65 จะได้รับวัคซีนเข็มสอง ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-29 พ.ค.65

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้มีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานรับวัคซีนประมาณร้อยละ 70 (843 คน) จากจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 1269 คน เนื่องจากอาจจะยังไม่แน่ใจในผลข้างเคียงของวัคซีน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะให้ความดูแลผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกคนและเตรียมพร้อมดูแลหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน คาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน