ชาวชุมแพเฮ! โครงการปรับปรุงขยายถนน 3 โครงการ

2022-02-17 16:38:45

ชาวชุมแพเฮ! โครงการปรับปรุงขยายถนน 3 โครงการ

Advertisement

ชาวชุมแพเฮ! โครงการปรับปรุงขยายถนนต่อเนื่อง 3 โครงการ เริ่มแล้ว กำหนดเสร็จ ส.ค.-ก.ย. แขวงชุมแพคุมเข้มถอดบทเรียนปัญหาที่ผ่านมา ย้ำชัดผู้รับเหมาคู่สัญญารัฐมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.65 นายกฤติเดช ศรียงค์ ผอ.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่  อ.ชุมแพกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างถนน 3 โครงการ 1.โครงการปรับปรุงทางแยกพร้อมสัญญาณไฟจราจรบ้านไชยสอ กม.475+400 - กม.478+050 งบประมาณ 54,880,037.35 บาท เริ่ม 8 ก.พ.65 - 5 ก.ย.65 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง 2.โครงการงานก่อสร้างทางหลวง ขยายถนน ในทางหลวงหมายเลข 210 (ชุมแพ-ภูเขียว) ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม. 218+700 - 220+150 จากถนนต่อเนื่องคู่ขนานเดิม ร้านขายวัสดุก่อสร้างโค้งถัดไฟแดงอ๊อดดาวเงินถึงศูนย์ฮีโน่ฝั่งซ้ายมือขาออก งบประมาณ 34,728,241.76 บาท เริ่ม 10 ก.พ.65 - 8 ส.ค.65 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต และ 3.โครงการงานก่อสร้างทางหลวง ขยายถนน ในทางหลวงหมายเลข 12 (มลิวรรณ) ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม. 466+600 - 468+000 จากถนนต่อเนื่องคู่ขนานเดิมบ้านกุดเข้ไปถึงศาล ทั้งฝั่งซ้ายและขวา งบประมาณ 49,981,240.35 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้มีการจัดทำ การมีส่วนร่วมให้ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกฤติเดช กล่าวต่อว่า การดำเนินการทั้ง 3 โครงการในรอบนี้ทางแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ได้ถอดบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งที่ผ่านมา โดยได้เรียกประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไฟฟ้า ประปา ให้มาดำเนินการเคลื่อนย้าย ปรับปรุง แก้ไข แนววางโครงข่ายก่อนมีลงมือก่อสร้างทาง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งสัญญาได้เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. สิ้นสุดสัญญาช่วงเดือน ส.ค. ก.ย.65 ถือเป็นการเริ่มต้นในช่วงฤดูร้อน โดยจะเร่งงานโครงสร้างและวางท่อ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ เดือดร้อนน้อยที่สุด ทางแขวงยืนยันว่าผู้รับจ้างงานทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงระดับต้นของเมืองไทย