คกก.จริยธรรมยกคำร้อง ส.ส.ดูรูปโป๊ในห้องประชุมสภาฯ

2022-02-14 20:36:58

คกก.จริยธรรมยกคำร้อง ส.ส.ดูรูปโป๊ในห้องประชุมสภาฯ

Advertisement

คกก.จริยธรรมยกคำร้อง ส.ส.ดูรูปโป๊ในห้องประชุมสภาฯ รับเรื่องสอบ "เต้" ปมเสนอตั้งคนไม่เหมาะสมนั่ง กมธ. 


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบกลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในเรื่องร้องเรียน จำนวน 11 เรื่อง และมีมติ รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือกรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายมงคงกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กระทำการเข้าข่ายผิดจริยธรรม เนื่องจากเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลัง จากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากผู้ถูกร้องแต่งตั้งผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกด้วยถ้อยคำเหยียดหยามบุคคลทางการเมืองผ่านออนไลน์อย่างรุนแรง ไม่เหมาะสมหลายครั้ง โดยให้ผู้ถูกร้องชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

ทั้งนี้ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา จำนวน 7 เรื่อง เช่น กรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ดูภาพไม่เหมาะสมจากมือถือในขณะประชุมสภา โดยคณะกรรมการให้เหตุผลในการไม่รับเรื่องร้องเรียนว่า เนื่องจากขอให้ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้นำส่งภาพที่ชัดเจน ให้แก่คณะอนุกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา แต่ผู้ร้องไม่ได้ส่งข้อมูล แต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ และเห็นว่าภาพข่าวดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาถึงการกระทำของนายรณเทพได้


ส่วนกรณีนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล มีปฏิกริยาและท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะผู้ร้องไม่ได้แจ้งให้ข้อมูลหรือชี้แจง มายังคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อได้โทรศัพท์ไปยังผู้ร้องหลายครั้งตามหมายเลขที่ให้ไว้ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกับประเด็นที่ร้องเรียนมีหลายประเด็นแต่ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนได้ว่าการกระทำทั้งหลายที่นางอมรัตน์ถูกร้อง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ทำให้ไม่อาจทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงของผู้ร้องที่ต้องนำมาสนับสนุนข้อกล่าวหาที่จะทำให้เห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณา เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรม ยังได้ยุติตรวจสอบจริยธรรมนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ จากกรณีปิดทางเข้าออกโรงพยาบาลสนาม โดยให้เหตุผลว่านายสิระ ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. แล้ว อีกทั้งยังมีการจำหน่ายเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ กรณีนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส. ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ทำร้ายร่างกายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในสถานบันเทิง เนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่องร้องเรียน กรณีส.ส.พรรคก้าวไกล นำป้ายมาแสดงในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภา เนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่อง

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจริยธรรมฯ ยังได้รับทราบกรณี ส.ส.กล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภา เกี่ยวกับการจ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจริยธรรม พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยายามหลักฐานเบื้องต้น