"ไทยสร้างไทย" เปิดนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก

2022-02-14 20:29:01

"ไทยสร้างไทย" เปิดนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก

Advertisement

"ไทยสร้างไทย" เปิดนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ล้างหนี้นอกระบบ สร้างเครดิตให้ประชาชน 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายนพดล มังกรชัย กรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวเปิดนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ซึ่งจะเป็นการมอบเครดิตให้ประชาชนเพื่อล้างหนี้นอกระบบ โดยจะพบว่าล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ที่ 14.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ 4.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ระดับ 89.3% ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดยยังถือว่าอยู่ในระดับสูง


จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาคครัวเรือน พบว่า หนี้นอกระบบของภาคครัวเรือนไทย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อยู่สูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงจากช่วงก่อนโควิดในปี 2563 ที่อยู่ที่ 4.8 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงถึง 78% ถือเป็นการกลับมาเพิ่มสูงขึ้น อีกครั้งหลังจากที่หนี้นอกระบบมีแนวโน้มลดลงในปี 2563

ขณะเดียวกันพบว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ มีมากกว่า30ล้านคน จนต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบ จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะหนี้ภาคครัว ที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง พรรคไทยสร้างไทยจึงตั้งใจสร้าง นโยบายกองทุนคนตัวเล็ก มอบเครดิตประชาชน เพื่อล้างหนี้นอกระบบ เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชน คนตัวเล็ก เกษตรกร ผู้ประกอบการ จนไปถึง SMEs

โดยพรรคไทยสร้างไทย มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตัวเล็กที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ด้วยการมอบนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ต่อเนื่องจาก “นโยบายบำนาญประชาชน“ เพื่อเป็นที่พึ่งและทางออกในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ประชาชนที่ขาดโอกาสในการ เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างมีศักดิ์ศรี


นโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบ “เครดิตแก่ประชาชน” ที่ยากจนเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ในการทำมาหากิน จนต้องไปพึ่งพิงหนี้นอกระบบ เป็น “เครดิต” ที่รัฐมอบให้ติดตัว สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เข้าถึงได้ง่าย ด้วยกระบวนการสินเชื่อที่แตกต่าง จากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไป ดังนั้น การที่พรรคไทยสร้างไทย ได้กำหนด "นโยบายกองทุนคนตัวเล็ก มอบเครดิตประชาชน เพื่อล้างหนี้นอกระบบ" ขึ้นมาจะช่วยสร้างพลัง empower และปลดปล่อย liberate คนไทยจากอุปสรรคทางการเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น เงินส่วนนี้จะหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบที่ทำกันสำหรับ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของกองทุนคนตัวเล็ก จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน ที่สำคัญคือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถเริ่มต้นกู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท และถ้ารักษาเครดิตได้ดีจะสามารถกู้ได้ถึง 50,000 บาท ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ 6 เดือน ถึง 3 ปี โดยเงินจำนวนนี้ อาจกู้ยืมไปใช้ในยามวิกฤต กู้ยืมไปใช้ในการตั้งตัว หรือเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตน คนที่มีประวัติดี มีวินัยใน การชำระหนี้ รักษาเครดิตตามระเบียบที่วางไว้ จะได้รับการพิจารณาให้วงเงินที่สูงขึ้น และจะเป็นหลักประกันทางการเงินที่สำคัญสำหรับครอบครัวและชีวิต และจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงมั่นคงอีกครั้ง

พรรคไทยสร้างไทย เชื่อมั่นว่า คนไทยส่วนใหญ่จะใช้เงินกู้อย่างคุ้มค่า และชำระคืนเงินกู้คืนได้ตามกำหนดอย่างแน่นอน เพราะการไม่จ่ายหนี้ที่ตนต้องรับผิดชอบในจำนวนไม่สูงมากเช่นนี้จะเป็นการทำลายเครดิตและตัดอนาคตของตนเอง ซึ่งสุดท้ายต้องกลับไปพึ่งพา “เงินกู้นอกระบบ” ที่ดอกเบี้ยแสนโหด จนทำให้ไม่ สามารถลืมตาอ้าปากได้ “ระบบเครดิตประชาชน” จะเป็นสมบัติของคนไทยที่ต้องหวนแหน และรักษาไว้ เพื่อเป็นหลักประกันด้านการเงิน ทั้งในยามฉุกเฉินและการสร้างอนาคตในการทำมาหากินตลอดไป