"ลุงป้อม" รักคนอีสานลุย 4 จว.แก้ภัยแล้งช่วยเกษตรกร (มีคลิป)

2022-02-14 11:10:05

"ลุงป้อม" รักคนอีสานลุย 4 จว.แก้ภัยแล้งช่วยเกษตรกร (มีคลิป)

Advertisement

"ลุงป้อม"  รักคนอีสานลงพื้นที่ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ติดตามโครงการแก้ภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร พอใจผลได้ตามเป้า ชาวบ้านขอบคุณรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่  14 ก.พ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ พร้อมคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน พบปะพี่น้องประชาชน

ในช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผวจ.สกลนคร ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยสรุป ระบบเครือข่ายน้ำดังกล่าว ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังผลิต 600 ลบ.ม.ต่อ ชม.ดำเนินการแล้วเสร็จต้ังแต่ 27 ธ.ค.64 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.)  ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณปี64 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และจะส่งมอบโครงการนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หนองลาด เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ต่อไป ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้รับทราบว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมใจ ของทุกภาคส่วน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำช่วยเสริมภาคการเกษตรได้หลาย พันไร่ ประชาชนในพื้นได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจ เป็นอย่างมาก


พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ จากนั้นพล.อ.ประวิตร ได้ทำพิธีกดปุ่มเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ก่อนเดินทางต่อไปยัง จ.นครพนม เพื่อติดตามโครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต โดยมี นาย ชาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม ให้การต้อนรับและมีอธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุปรายงานโครงการฯดังกล่าว ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นประตูระบายน้ำชนิด บานระบาย บานตรง ขนาด 10.0 คูณ 9.0 ม. จำนวน 4 ช่อง อัตราการระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม.ต่อวินาที มีความจุ 35.6 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 78,600 ไร่ ทั้งนี้โครงการประตูระบายน้ำแห่งนี้ หรืออีกชื่อหนึ่ง "โครงการน้ำก่ำ" เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ซึ่งกรมชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จในปี52 สามารถกักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งยังแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากภาวะน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกได้อีกด้วย สำหรับในปีงป.66 จะมีโครงการเชื่อมต่อการบริหารจัดการน้ำกับ หนองหาร จ.สกลนคร เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นด้วย ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชน อย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในพื้นที่ โดยยืนยันว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำไปด้วยกัน ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยดี และถือโอกาสขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมให้กำลังใจการทำงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมา รวมทั้งขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ปลอดภัยจากโควิด-19 กันทุกคนด้วย ก่อนเดินทางไปยัง จ.กาฬสินธุ์ และจ.ร้อยเอ็ด ในช่วงบ่าย ต่อไป