"หมอระวี"จ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล รธน.ตีตกบัตร 2 ใบ

2022-02-12 10:28:50

"หมอระวี"จ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล รธน.ตีตกบัตร 2 ใบ

Advertisement

"หมอระวี"จ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล รธน.ตีตกบัตรเลือกตั้ง  2 ใบ มั่นใจเป็นกฎหมายมิชอบ เชื่อรับคำร้องเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียชัดเจน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ แต่ผลการวินิจฉัยของทั้ง 2 หน่วยงาน สรุป นพ.วรงค์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบ จึงยกคำร้องไปทั้งหมด ดังนั้นตนจะเป็นคนยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะ ส.ส. พรรคเล็กที่ได้รับผลกระทบ และเป็นผู้เสียหายแน่นอน จากการแก้รัฐธรรมนูญเป็น 2 ใบในครั้งนี้ ซึ่งถ้าผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องของตน ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อได้เลย โดยตนจะไปยื่นเรื่องนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันจันทร์ที่ 14 ก.พ.เวลา 11.00 น.

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” ได้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการกระทำของสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 มาตรา 86 และ มาตรา 91) ซึ่งตนในฐานะบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองที่สังกัด จึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปด้วยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ถือเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป