ผวจ.เพชรบุรีเชิญเที่ยวงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35

2022-02-11 17:29:33

ผวจ.เพชรบุรีเชิญเที่ยวงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35

Advertisement

ผวจ.เพชรบุรีเชิญเที่ยวงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 "Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน" ระหว่างวันที่ 18–27 ก.พ.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.  นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.เพชรบุรี, ผศ. จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้า จ.เพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565ภายใต้ชื่องาน “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18–27 ก.พ. 2565ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


นายณัฐวุฒิ ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า งาน “พระนครคีรี–เมืองเพชร” เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ถึง 34 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 ก.พ. 2565 ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และบริเวณโดยรอบ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อ จ.เพชรบุรี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีพิธีเปิดฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 19.00 น. โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดี ศรีเมืองเพชร  นอกจากนี้ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. มีกิจกรรมการแสดงทุกคืน ณ เวทีกลาง ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.4 และเวลา 21.00 น. การแสดงพลุ "เพชรแห่งเพชร" ให้ตื่นตาตื่นใจทุกคืน


ทั้งนี้ จ.เพชรบุรีได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานบริเวณทางเข้างาน 6 จุด ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19 อายุ 12 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชม.หากไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำจุด ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม และบริเวณที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น จุดถ่ายภาพ ห้องน้ำ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อชั่วโมง และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว 18 – 27 ก.พ. นี้ พบกันที่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และบริเวณพื้นที่โดยรอบ