ปิด "ถ้ำนาคี" 7 วันหลังพบ นทท.-อาสานำเที่ยวติดโควิด 7 ราย

2022-02-11 15:47:34

ปิด "ถ้ำนาคี" 7 วันหลังพบ นทท.-อาสานำเที่ยวติดโควิด 7 ราย

Advertisement

อุทยานแห่งชาติภูลังกาประกาศปิด "ถ้ำนาคี"ชั่วคราว 7 วัน ระหว่าง 11-17 ก.พ.  หลังพบอาสานำเที่ยว นักท่องเที่ยวติดเชื้อโควิด-17 จำนวน 7 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. เพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand โพสต์ข้อความระบุว่า  ประกาศ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อยืนยันโดยเป็นอาสานำเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำนาคี" ตั้งแต่วันที่ 5-10 ก.พ. 2565 จำนวน 7 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก


อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และ 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.2565 ถึง 17 ก.พ. 2565  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา

ขอบคุณเพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand