โหวตร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ส.ส.ก๊วน "ธรรมนัส"หนุนฝ่ายค้าน

2022-02-09 17:54:02

โหวตร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ส.ส.ก๊วน "ธรรมนัส"หนุนฝ่ายค้าน

Advertisement

เปิดผลโหวตร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 14 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย  6 ส.ส.ภท. ยกมือโหวตหนุนฝ่ายค้าน 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการลงมติอนุมัติให้รัฐมนตรีรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่… ) พ.ศ. … ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล และคณะเสนอ กลับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายใน 60 วันนั้น ปรากฎว่าผลการลงมติที่ประชุมลงมติเห็นด้วย 207  เสียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส.ส.ฝั่งรัฐบาล ขณะที่มติไม่เห็นด้วย 196 เสียงนั้น ส่วนใหญ่เป็นเสียงของพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงยังมี ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน 14 คน จากทั้งหมด 18 คน โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และนายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ ไม่ได้ร่วมลงมติ ขณะที่นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ไม่ได้ลงมติเช่นกัน ส่วนนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ที่ยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอีกคน ก็มีมติเห็นด้วยกับรัฐบาล

สำหรับพรรคเล็กนั้นพบว่า 4 ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท ไม่เห็นด้วยที่จะให้ ครม.นำไปพิจารณาก่อน และยังมีนายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ก็ไม่เห็นด้วย ส่วนนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม และนายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ยังพบว่ามติพรรคร่วมรัฐบาลที่สวนทางส่วนหนึ่งเป็นเสียง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 6 คน ได้แก่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ

ขณะที่เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ 7 คน ได้แก่ นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง.