"ก้าวไกล"หวังร่าง ก.ม.สมรสเท่าเทียมผ่านสภาฯวาระแรก

2022-02-08 19:31:39

"ก้าวไกล"หวังร่าง ก.ม.สมรสเท่าเทียมผ่านสภาฯวาระแรก

Advertisement

ส.ส.ก้าวไกลหวังร่าง ก.ม.สมรสเท่าเทียมผ่านสภาฯวาระแรกเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความรัก  ขอองค์ประชุมอย่าล่ม

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่รัฐสภา นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่) พ.ศ. … ว่าด้วยการสมรส ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 9 ก.พ. ว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวรอการพิจารณามาอย่างยาวนาน แม้จะได้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมแล้ว แต่ขณะนี้ยังมีแรงเสียดทาน แบะอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะเรื่ององค์ประชุม ที่มีความกังวลว่าองค์ประชุมจะครบหรือไม่ รวมถึงข้อโต้แย้งที่อ้างอิงจากศาลรัฐธรรมนูญจะถูกนำมาใช้ให้วาระตกไปหรือไม่ สิ่งสำคัญเรายังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะมีมติต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างไร จึงขอเรียกร้องทุกพรรคการเมือง ว่านี่คือกฎหมายของทุกคน ซึ่งกลุ่มคนหลากหลายทางเพศรอคอยกฎหมายฉบับนี้ เพราะต้องการสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิมนุษยชนในการก่อตั้งครอบครัว จึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรทุกท่านใช้อำนาจด้วยการกดโหวตเห็นด้วย ให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความรักให้ประชาชนได้มีความสุข ขอฝากให้องค์ประชุมครบ และผ่านวาระ 1

ขณะที่ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขอเชิญชวนทุกคนสจับตามองว่าสุดท้ายแล้วสภาฯ จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ ในส่วนของพรรคก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาตลอด เชื่อว่าครั้งนี้ประชาชนจะไม่ผิดหวัง และขอให้สบายใจว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะไม่กระทบต่อการพิจารณาของสภาฯ ในครั้งนี้ เพราะการพิจารณากฎหมายเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายตุลาการ