โฆษกรัฐบาลประชุมโฆษกกระทรวงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปชช.

2022-02-07 12:57:04

โฆษกรัฐบาลประชุมโฆษกกระทรวงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปชช.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลประชุมโฆษกกระทรวงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ย้ำชัดนายกฯทุ่มทำงานเต็มที่ มั่นใจประชาชนยังสนับสนุน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2565 โดยได้ให้นโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เน้นย้ำ

การประชุมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของโฆษกกระทรวงให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าประชาชน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารถึงประชาชนต้องครอบคลุม และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในโอกาสนี้ โฆษกรัฐบาลได้แลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนทีครอบคลุม และแนวทางการทำงานของตนเอง กับโฆษกกระทรวง ผู้แทน รวมทั้ง ร่วมประเมิน และรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างกันเพื่อพัฒนาการทำงานในอนาคต

นายธนกร กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมาร่วมกับโฆษกกระทรวงทุกหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จึงได้ใช้โอกาสนี้ ขอบคุณโฆษกกระทรวงทุกคน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้ขอให้โฆษก กระทรวงทุกท่านเตรียมข้อมูลผลงานของรัฐบาลที่มีมาอย่างสม่ำเสมอนำเสนอได้ในเชิงประจักษ์นำมาสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม ตามยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุก ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.พ.นี้ รวมไปถึงการทำงานในเชิงรุกสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ที่ผ่านมานายกฯมีผลงานเป็นรูปธรรมมากมายและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ให้กับประชาชน แต่หลายครั้งจะถูกบิดเบือนจากบางกลุ่มจึงจำเป็นที่จะต้องชี้แจง นอกจากนั้นแล้วในประเด็นทางการเมืองก็จะมีการชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น อย่างไรก็ตามส่วนตัวตนมองว่าประชาชนยังให้การสนับสนุนนายกฯ เพราะที่ผ่านมาได้ทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่