"สนธิรัตน์"ลั่นเป็นรัฐบาลฟื้นโครงการซิป

2022-02-06 21:12:39

"สนธิรัตน์"ลั่นเป็นรัฐบาลฟื้นโครงการซิป

Advertisement

"สนธิรัตน์"ลั่นหากเป็นรัฐบาลฟื้นโครงการซิป ตั้งงบ 3,000-4,000 ล้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ แกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายสันติ กีระนันทน์ นายวัชระ กรรณิการ์ นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล นายแก้ว สังฆ์ชู และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพบปะตัวแทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุม จ.พัทลุงกว่า 50 คน เพื่อรับฟังการดำเนินงานและอุปสรรคปัญหาการขับเคลื่อนกองทุนลั่น เตรียมจัดทำนโยบายพรรค ฟื้นโครงการซิป สางปมอุปสรรคกฎหมายสวัสดิการชุมชน ดันนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสร้างชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศ

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจที่พรรคให้ความสำคัญคือ นโยบายเศรษฐกิจฐานราก โดยมองว่าเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็ง ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในชุมชน ไม่สามารถขับเคลื่อนโดยรัฐฝ่ายเดียวได้ แต่รัฐต้องช่วยเรื่องเศรษฐกิจ และการช่วยต้องครบวงจร ชุมชนกับรัฐต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ต้องไม่มองแค่การหารายได้ แต่การแก้ปัญหาหนี้สินต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน ต้องเกื้อกูลกัน ซึ่งนับจากนี้พรรคจะนำเสนอแนวความคิดแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพราะนโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่พรรคจะขับเคลื่อนต้องตกผลึกจากพี่น้องประชาชนที่จะมาเป็นคนร่วมคิด และนำแนวคิดของพี่น้องประชาชนมาผสมผสานกับแนวคิดของนักเศรษฐกิจที่มากประสบการณ์ในพรรค จากนั้นจะออกเป็นนโยบายพรรคที่ชัดเจนสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า สวัสดิการชุมชน คือหัวใจสำคัญ ถ้าชุมชนมีสวัสดิการ ชุมชนจะดูแลตัวเองได้ เพราะโครงสร้างรัฐบาลเป็นโครงสร้างใหญ่ กว่าจะมาถึงชุมชนช้า ที่ผ่านมาหลายเหตุการวิกฤติรอดได้เพราะชุมชนเข้มแข็ง และพรรคพร้อมเสนอการฟื้นโครงการซิป (โครงการลงทุนเพื่อสังคม หรือ Social Investment Project : SIP) ขึ้นมาช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังลำบาก จากปัญหาหนี้ครัวเรือน รายรับที่ไม่พอกับรายจ่าย ขาดการส่งเสริมต่อยอดอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งข้อดีของนโยบายคือ เป็นนโยบายชั่วคราว รัฐบาลไม่ต้องหว่านเม็ดเงินตลอด ชุมชนเข้มแข็งก็ยุติโครงการ ให้เค้าดูแลกันต่อไป ต้องไม่ช่วยแบบปูพรม แก้ให้ตรงจุด ช่วยให้ถูกคน ถึงจะเกิดความยั่งยืน ผมมั่นใจว่า ผมเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเป็นสิ่งสำคัญต้องขับเคลื่อนตรงนั้น เห็นในหลายปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องกฎหมาย การบริหารจัดการ ดังนั้น ในการจัดทำนโยบายพรรคจึงเน้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยตัวเอง อยากทำนโยบายที่คนฐานรากต้องการจริงๆ คำว่าชุมชนเข้มแข็งพูดกันมานาน แต่ยังขาดการส่งเสริมแบบจริงจัง วันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง