"ชัชชาติ"นำโด่งคนอยากได้เป็นผู้ว่าฯกทม.

2022-02-06 11:58:11

"ชัชชาติ"นำโด่งคนอยากได้เป็นผู้ว่าฯกทม.

Advertisement

"นิด้าโพล"เผย "ชัชชาติ"นำโด่งคนอยากได้เป็นผู้ว่าฯกทม. ตามด้วย "อัศวิน-ดร.สุชัชวีร์"

เมื่อวันที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น  "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,324 หน่วยตัวอย่าง  โดยเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 11.03 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 5 ร้อยละ 8.08 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 6 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 5.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 8 ร้อยละ 3.55 ระบุว่าเป็นน.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 1.96 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 10 ร้อยละ 1.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล อันดับ 11 ร้อยละ 1.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า อันดับ 12 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 0.83 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 เดือน ม.ค. 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ยังไม่ตัดสินใจ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)น.ส.รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น