โฆษกรัฐบาลเร่งเครื่องงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐเรียกประชุมโฆษกกระทรวง 7 ก.พ.

2022-02-05 03:00:43

 โฆษกรัฐบาลเร่งเครื่องงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐเรียกประชุมโฆษกกระทรวง 7 ก.พ.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเดินหน้าทำงานเชิงรุกแบบพุ่งเป้า เร่งเครื่องงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐเรียกประชุมโฆษกกระทรวง จันทร์ที่ 7 ก.พ. นี้ พร้อมสื่อสาร สร้างการรับรู้ประชาชน ก่อนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ย้ำ”นายก”มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้เชิญโฆษกกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงและส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1 /2565 ในวันจันทร์ที่ 7 ก.พ.นี้ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อบูรณาการแนวทางการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอผลงานรัฐบาลเตรียมความพร้อมข้อมูลในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละกระทรวง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยังให้คำแนะนำและแนวทงการทำงานของโฆษกกระทรวง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ โดยเน้นการทำงาน “ประสาน – รับ - ขยาย – รุก” ได้แก่  "ประสาน" – ทํางานประสานกับทุกกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการได้ข้อมูลเชิงลึก ถูกต้อง ครบถ้วน  "รับ"- เตรียมรับมือการการปล่อยข่าวสารเชิงลบ การเตรียมทีม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ทันที หาความร่วมมือกับเครือข่าย “ขยาย” - ทํางานเชิงบวก กระจายข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชน ทันทีและทั่วถึง และ "รุก" คือ เสนอประเด็นเชิงรุกที่มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ต้องนําประเด็นใหม่ๆ เสนอแก่สื่อมวลชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และต้องเท่าทันการสื่อสารยุคใหม่ ทั้งผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน กลุ่ม influencer และ platform สมัยใหม่ เพื่อเข้าถึงทุกกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เยาวชน คนรุ่นใหม่ๆ ด้วย ละทั่วถึง นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า โฆษกกระทรวง ต้องทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและรัฐบาล ยังต้องเป็นด่านแรกในการแถลงและชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริงในทันที โดยล่าสุด ที่ประชุมคระรัฐมนตรียังมีมติให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ "กลาง"  "ประจำกระทรวง" "ประจำจังหวัด" ถือเป็นช่องทางขจัดข่าวปลอม (Fake news) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้

นายธนกร กล่าวต่อว่า ในส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นกลางเดือนนี้ รัฐบาลไม่มีความกังวล นายกรัฐมนตรีมั่นใจรัฐมนตรีทุกท่าน สามารถตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัย ที่ผ่านมา รัฐบาลทำงานโดยคำนึงถึงการแก้ปัญหาของประเทศและบนประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากการติดตามการอภิปรายในครั้งนี้ เพราะจะได้เห็นถึงผลงานรัฐบาล ซึ่งหลายโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจของชาชน เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กาารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯลฯ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกำชับให้ตนและโฆษกกระทรวง ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น หากมีการจงใจนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน ขอให้โฆษกกระทรวงต้องรีบชี้แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ประชาชน ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลให้โฆษกรัฐบาลเพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่ง