"ดร.เดวิด มกรพงศ์" นักประดิษฐ์คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ

2022-02-04 06:46:07

"ดร.เดวิด มกรพงศ์" นักประดิษฐ์คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ

Advertisement

"ดร.เดวิด มกรพงศ์" นักประดิษฐ์คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติดร.เดวิด มกรพงศ์ นักประดิษฐ์และผู้บริหารบริษัท อาร์แอนด์ดีรีเสริช์อินโนเวชั่นแอนด์ซัพลาย จำกัด (RDi) และ ผู้บริหารบริษัท เสโนเวท เอไอ จำกัด เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ได้รับรางวัลการประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลงานประดิษฐ์ถูกประเมินโดยคณะกรรมการผผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’Day 2021 - 2022) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.

พิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นรางวัลที่มีความเก่าแก่และเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน โดยรางวัลการวิจัยแห่งชาติ แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงการวิชาการและประเทศชาติ สำหรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 10 รางวัล รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 49 รางวัล และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 55 รางวัล

Dr. David Makarapong, Director of R&D research Innovation and Supply co., ltd. and Senovate AI co., ltd. has received National Research Council of Thailand awards at a good level in the field of Agriculture and Biology. Organized by National Research Council of Thailand (NRCT) , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation