"หัวหิน"ลุยฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมป้าหมาย

2022-02-02 15:58:19

"หัวหิน"ลุยฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมป้าหมาย

Advertisement

"หัวหิน"เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครอบคลุมตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นพ.จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผอ.รพ.หัวหิน นายสายชล ศรีพนมวรรณ ผช.สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการเมืองหัวหินปลอดภัยจากโควิด-19

นายนพพรกล่าวว่า จากที่เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำมาฉีดให้กับประชาชนจำนวน 27,500 คนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่พร้อมบุคลากรจาก รพ.หัวหินให้บริการฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็มตามเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน แต่ขณะเดียวกันพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินถูกประกาศให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แต่ยังมีประชาชนในพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดเลย รวมทั้งประชาชนที่ได้รับวัคซีนทางเลือกจากเทศบาลครบ 2 เข็มแล้วยังไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 รวมถึงประชาชนที่เข้ามาอาศัยหรือทำงานในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินที่มีความต้องการรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากทางภาครัฐเท่าที่ควร ส่งผลให้จำนวนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายของภาครัฐคืออย่างน้อยร้อยละ 80 จึงได้เกิดบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน รพ.หัวหิน และสาธารณสุขอำเภอหัวหัว เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่ถูกกลั่นกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาและผลตอบรับจากประชาชนนำไปสู่การแก้ไขและถ่ายทอดข่าวสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ


นพ.จิตตรัตน์กล่าวถึงการรับวัคซีนโควิดของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ว่ามีผู้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 2 จำนวน 75 เปอร์เซ็นต์ และเข็ม 3 จำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในลำดับที่ 2 ของเขตนี้ ส่วนเข็มที่ 4 ครอบคลุมในพื้นที่อยู่ในลำดับที่ 1 ของเขต ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ทั้งแต่เข็ม 1- เข็ม 4 ตามประวัติของแต่ละคน ตามช่องทางการสื่อสารของทั้ง 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลเมืองหัวหิน  รพ.หัวหิน และ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ซึ่งจะมีหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินตามแผนให้บริการประจำสัปดาห์ ได้แก่ ที่ รพ.หัวหิน ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ ศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) เขาเต่า ซึ่งจะมีทั้งแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการล่วงหน้า(นัดวันฉีด) และแบบ Walk in นอกจากนี้ยังมีการออกให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่เฉพาะในรายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย ในส่วนของปริมาณของวัคซีนโควิดนั้นยืนยันว่ามีเพียงพอสามารถให้บริการได้ครบทุกคน