อภิสิทธิ์ แนะรัฐบาลลงทะเบียนคนรายได้น้อยต้องแจงสิทธิด้วย

2017-04-14 09:25:48

อภิสิทธิ์ แนะรัฐบาลลงทะเบียนคนรายได้น้อยต้องแจงสิทธิด้วย

Advertisement

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แนะรัฐบาลควรชัดเจนเรื่องการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพราะอาจเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อประชานิยม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังสงกรานต์ ว่า ส่วนตัวเป็นห่วงคนชนบท ซึ่งการที่รัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ควรทำให้ชัดเจนว่า บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิอะไร หรือ ระบบสวัสดิการ อะไรบ้าง  ไม่ใช่เพื่อการทำให้ผู้มีรายได้น้อยอาศัยผู้มีอำนาจให้การสนับสนุนอย่างเดียว เพราะจะเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อความเป็นประชานิยม

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังมองด้วยว่า ปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซา มีความเกี่ยวข้องกับรัฐประหารด้วย เนื่องจากต่างชาติมองไม่ดี , การเจรจาการค้าลำบาก , เศรษฐกิจโลก ก็ไม่แน่นอน จึงกระทบรายได้ของคนในประเทศเป็นอย่างมาก