ชาวนาปลื้ม "จุรินทร์" จ่ายส่วนต่างข้าวงวด 14 สัปดาห์หน้า

2022-01-15 19:28:36

ชาวนาปลื้ม "จุรินทร์" จ่ายส่วนต่างข้าวงวด 14 สัปดาห์หน้า

Advertisement

"มัลลิกา" เผย "จุรินทร์" จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนางวด 14  สัปดาห์หน้า  "ข้าวเปลือกเจ้า" ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย "ข้าวเปลือกหอมมะลิ"

เมื่อวันที่ 15  ม.ค. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน เหมือน 2 ปีที่ผ่านมา


นางมัลลิกา ระบุว่า ล่าสุดรายงานจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เคาะราคาอ้างอิงสำหรับปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 14 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7-13 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด  สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 14 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,522 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,477 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,993 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,006 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,059 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 940 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,347 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,652 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,451 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,548 บาท  ดังนั้นเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 14 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 48,683 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 48,100 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 23,504 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 49,571 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 24,770 บาท ในงวดที่ 14 นี้ชดเชย 5 ชนิดจ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง และข้าวเปลือกเจ้าได้รับชดเชยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งชาวนาที่เก็บเกี่ยวตรงกับวันดังกล่าวนี้จะได้รับเงินสัปดาห์หน้าในบัญชี ธ.ก.ส.ที่แจ้งลงทะเบียนปลูกเอาไวั