"หมอรุ่งเรือง"แจง "โอมิครอน"ติดง่ายอัตราตายต่ำ

2022-01-14 20:44:23

"หมอรุ่งเรือง"แจง "โอมิครอน"ติดง่ายอัตราตายต่ำ

Advertisement

"หมอรุ่งเรือง"แจงสถิติ "โอมิครอน"ประเทศไทยพบเสียชีวิต 0.1% ป่วยหนัก 0.3% เข้า รพ. 1.5%

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทย ว่า จากข้อมูลทางสถิติที่ได้รับมาจนถึงวันที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมา สิ่งที่น่ากังวลคือ เชื้อสายพันธุ์นี้ แพร่เร็วมาก พบว่า ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่ป้องกันตนเองไม่ดี 10 คน จะติดเชื้อ 9-10 คน นับว่าเป็นอัตราการติดเชื้อที่สูงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ ในส่วนของความรุนแรงของโรค พบว่าน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้มาก ทั้งเดลตา และอัลฟ่า  จากการติดเชื้อ 1,000 คน จะพบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการรักษาที่โรงพยาบาล 10-15 คน หรือ 1-1.5% จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ป่วยหนัก 2-3 คน หรือ 0.2-0.3% จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด และเสียชีวิต 1 คน หรือ 0.1% จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด สำหรับ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และมีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ มาตรการป้องกันตนเอง อาทิ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างยังช่วยป้องกันโรคได้ เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ยังมีประสิทธิภาพ ป้องกันป่วยหนัก และเสียชีวิตอย่างน่าพอใจ ข้อพึงระวังคือ แม้ ความรุนแรงของโรค จากข้อมูล จะอยู่ในระดับต่ำมาก แต่ไม่ควรประมาท เพราะเชื้อสายพันธุ์นี้ ติดง่าย แพร่ง่าย กรณีถ้ามีคนติดเชื้อพร้อมกันมากๆ เข้า ก็ย่อมจะมีผู้ป่วยหนัก เป็นจำนวนมากตามมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพองค์รวมได้