ประชุมเลือก“สรณ” ประธาน กสทช.คนใหม่

2022-01-14 17:42:42

ประชุมเลือก“สรณ” ประธาน กสทช.คนใหม่

Advertisement

ประชุมเลือก “สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” ประธาน กสทช.คนใหม่ เตรียมส่งนายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ห้องประชุม 202 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เชิญผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.ท. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ น.ส.พิรงรอง รามสูต นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายศุภัช ศุภชลาศัย มาประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นายสรณ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ณ ห้องรับรองประธานวุฒิสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำผลการเลือกประธาน กสทช.ดังกล่าวแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบแล้ว และประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปด้วยแล้ว