สพป.ขอนแก่น เขต 5 วางแผนรับโควิดระบาด

2022-01-14 11:43:37

สพป.ขอนแก่น เขต 5 วางแผนรับโควิดระบาด

Advertisement

สพป.ขอนแก่น เขต 5 วางแผนรับมือโควิด หลังพบการระบาดในพื้นที่อีกครั้ง

เมื่อวันที่  14 ม.ค. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ร่วมประชุมวางแผนรับมือ COVID-19 แพร่ระบาด ระลอกใหม่ หลังเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site มาแล้วระยะหนึ่ง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบกระจายไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อหลายราย จนต้องกลับมาเรียนแบบ Online หรือ Online Learning ที่บ้านด้วยการใช้อุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ไอแพด เหมือนเดิม ทาง สพป.ขอนแก่น เขต 5 จึงประชุมด่วนเพื่อวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 13 ม.ค. 2565 มีมติ งดการเรียนการสอนรูปแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line On hand On air และ On Demand เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการเปิดเรียน On Site ในวันที่ 1 ก.พ.65 ให้ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการควบโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต้องผ่านการประเมิน Thai Stop COVID Plus ผ่านการตรวจร่วมกับคณะกรรมของสาธารณสุข นักเรียน ครู ผู้ปกครองต้องผ่านการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ครู ร้อยละ 85% ผู้ปกครอง ร้อยละ 85% ขณะนี้ครูในสังกัดได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 90% และต้องผ่านตรวจ ATK ในวันเปิดเรียนวันแรก และหลังจากที่เปิดทำการเรียนการสอน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งมีอำนาจในการตัดสินใจ หากเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในพื้นที่ ตามเเผนเผชิญเหตุของโรงเรียนดังกล่าวเพื่อให้ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด