"โอมิครอน"ระบาด 71 จว. ติดเชื้อพุ่ง 5,397 คน

2022-01-10 16:30:53

"โอมิครอน"ระบาด 71 จว. ติดเชื้อพุ่ง 5,397 คน

Advertisement

"โอมิครอน"ระบาด 71 จว. ติดเชื้อพุ่ง 5,397 คน  พบคลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 12 จังหวัด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.  พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 7,926 ราย, ผู้ป่วยสะสม 2,277,476 ราย, รักษาหายเพิ่ม 3,612 ราย  อาการหนัก 495 ราย ซึ่งมีผู้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 115 ราย  ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 13 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 21,838 ราย ยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 106,475,122 โดส 

"ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานเรื่องการจำแนกเชื้อกลายพันธุ์ หลังเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 – 9 ม.ค.2565 พบมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 5,397 รายกระจายในพื้นที่ 71 จังหวัด  ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 9,929 ราย  ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟา 15 ราย  ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เบตา 4 ราย ทั้งนี้หากพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ พบว่าการกระจายตัวของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งสัปดาห์ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ 91.3 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศขณะที่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศมีจำนวนคิดเป็น 57.9 เปอร์เซ็นต์ 

สำหรับจังหวัดที่พบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ชลบุรี 767 ราย 2.สมุทรปราการ 693 ราย 3.กรุงเทพมหานคร 534 ราย 4.ภูเก็ต 513 ราย 5.อุบลราชธานี 383 ราย 6.นนทบุรี 261 ราย 7.นครศรีธรรมราช 227 ราย 8.ขอนแก่น 203 ราย 9.เชียงใหม่ 200 ราย 10.อุดรธานี 182 ราย

พญ.สุมนี  กล่าวอีกว่า  จังหวัดที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนหลักร้อย มี 18 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว มีการเปิดรับชาวต่างชาติ ส่วนการจำแนกคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ประกอบด้วย (1) คลัสเตอร์ตลาดพบใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี  ปทุมธานี พิษณุโลก (2) คลัสเตอร์แคมป์คนงานพบที่จ.นครราชสีมา (3)คลัสเตอร์โรงเรียนหรือสถานศึกษาพบที่จ.นครปฐม (4) คลัสเตอร์ค่ายทหารพบที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (5) คลัสเตอร์สถานพยาบาลหรือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์พบที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี (6) คลัสเตอร์ที่พบมากตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมา คือ คลัสเตอร์ร้านอาหารและสถานบันเทิง ซึ่งพบใน จ.บุรีรัมย์ ขอนแก่น พะเยา นนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา นครปฐม น่าน ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี

คลัสเตอร์ที่พบมากตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งหมดพบในร้านอาหารที่เป็นลักษณะกึ่งสถานบันเทิง ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (Covid Free Setting) ทำให้เพิ่มการแพร่เชื้อมากขึ้น และยังส่งผลการระบาดไปยังชุมชนและครอบครัว  สำหรับคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ มีรายงานหลายแห่ง ได้แก่ จ.อุบลราชธานี 33 ราย  ขอนแก่น 25 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 22 ราย นครศรีธรรมราช 13 ราย ราชบุรี 8 ราย ลพบุรี 7 ราย  พะเยา 6 ราย น่าน 8 ราย  อำนาจเจริญ 5 ราย ชลบุรี 5 ราย  ยโสธร 6 ราย  มหาสารคาม 4 รายอีกทั้งพบคลัสเตอร์จากงานเลี้ยงวันเกิด 1 งานที่ จ.จันทบุรี