ผวจ.เลยสวมชุดชาวเขาร่วมงานปีใหม่ม้ง

2017-12-18 19:45:36

ผวจ.เลยสวมชุดชาวเขาร่วมงานปีใหม่ม้ง

Advertisement

ผวจ.เลยสวมชุดชาวเขา สีส้มสดใส ร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านตูบค้อ ประจำปี 2561 


เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่บ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย สวมชุดชาวเขา เป็นประธานเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านตูบค้อ ประจำปี 2561  ทั้งนี้ชาวบ้านตูบค้อ เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาอยู่หมู่บ้านตูบค้อ ในเขตพื้นที่ ต.กกสะทอน ตั้งแต่ พ.ศ.2525 และได้จัดงานประเพณีปีใหม่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของทุกปี ในแต่ละปีจะได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 


ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสู่ขวัญครั้งใหญ่ การสะเดาะเคราะห์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย การแสดงจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การแสดงเดี่ยวแคน และการละเล่นกีฬาพื้นบ้านของชาวม้ง ให้ผู้ร่วมงานได้ชมและร่วมสนุกไปพร้อมกันด้วย