พริกกาฬสินธุ์เผ็ดจี๊ดพุ่ง กก.ละ 70 บาท

2017-12-18 17:50:48

พริกกาฬสินธุ์เผ็ดจี๊ดพุ่ง กก.ละ 70 บาท

พืชสวน จ.กาฬสินธุ์ ราคาพุ่งสูง โดยเฉพาะพริกสวนขายราคากิโลกรัมละ 70 บาท ส่วนกะหล่ำปลีราคาเทียบชั้นเนื้อหมู ขณะที่ราคามะนาวสวนเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท ส่งผลราคาอาหารจานเดียวอาจจะขยับขึ้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. จากการติดตามภาวะราคาสินค้าที่ตลาดเกษตร เขตเทศบาลเมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งและปลีกรายใหญ่ของจังหวัด พบว่าภายหลังน้ำลดราคาสินค้าประเภทพืชผักสวนครัวยังมีราคาสูงในหลายรายการ ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะผลจากการปรับราคาสินค้าภาคการเกษตร โดยแม่ค้าอ้างว่ามีผลผลิตน้อย เริ่มหายาก เพราะพื้นที่เพาะปลูกเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็น 


สำหรับพืชสวนครัวมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาพริกสวน ขยับราคาจากเดิมกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 70 บาท กะหล่ำปลีขายยกถุงปกติถุงละ 50-60 บาท ปัจจุบันขายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท เทียบเท่าราคาเนื้อหมูสด ส่วนมะนาวก็ขยับราคาขึ้นเป็นขายอีกลูกละ 2 บาท นอกจากนี้ราคาพืชสวนยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้นทุกรายการ ส่งผลให้ราคาอาหารจานเดียวขยับขึ้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์
ด้าน พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ ได้เตรียมทำการสุ่มตรวจตราชั่ง และตรวจเช็คราคาสินค้าในตลาดทุกชนิด เพื่อป้องกันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสด อาหารทะเล ที่อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง